Ny grund eller bara reparation

Fråga:
Jag har ett timmerhus från slutet av 1800 talet, vilket innbär att den har en rösad grund som på 60-talet blev putsad. Vad tycker du man ska göra,jag har funderat på att byta ut hela grunden mot Leca-sten.

Det har blivit endel rötskador i stommen pga. putsningen.

Svar:
Jag har lite svårt att tolka din fråga. Om du med rötskador i stommen menar skador på syllstockarna så behöver det inte innebära att grundkonstruktionen är fel då syllstockar ibland behöver bytas ut eftersom de är mer utsatta för bl.a. regnstänk än resten av timmerväggarna.

Men jag förmodar att ditt problem har med fukt i grunden att göra. I såna fall har du sannolikt rätt när du säger att rötskadorna uppkommit genom överputsningen av den ursprungliga grunden som därigenom har blivit för tät. Att byta en tät grund med överputsade naturstenar till en tät grund med leca-stenar åtgärdar i sig inte problemet.

Om du vill byta grundmuren bör du ta kontakt med en erfaren konstruktör som kan ge ett åtgärdsförslag som passar ditt hus förutsättningar. Lösningen kan vara allt från vanliga ventiler som tillsluts under sommaren (så att varm och därmed fuktrik luft inte kommer in under huset och kondenserar), någon form av stödvärme eller avfuktningsanläggning, till dränering eller markisolering under huset. Det är som sagt beroende på orsaken till fuktskadorna i just ditt hus.

Om huset är välbevarat för övrigt skulle det vara antikvariskt riktigt att återställa den välventilerade stengrunden vilket troligtvis också skulle åtgärda fuktproblemen. Fördelen med gamla huskonstruktioner är ju att man vet att de har fungerat under lång tid.
Men det finns som alltid en liten brasklapp: Om uppvärmningen i huset tidigare har skett med vedeldning så har det haft effekten att skorstensfundamentet under bjälklaget blivit uppvärmt och avgivit spillvärme som har bidragit till ett torrare klimat under huset.

Ett tips är att köpa en hygrometer så att du kan övervaka klimatet under huset.

Källa:www.viivilla.se