Laga en kalkstenstrappa?

Frågor:
Vi har en yttertrappa i fem steg. Varje steg är en ca 3 dm tjock kalkstenskiva. Trappan är från 1935. Med åren har främst kanterna börjat vittra och falla sönder i mindre bitar. Det är inte riktigt läge att köpa en ny trappa, i alla fall inte nu. Kan vi laga den på något sätt och i så fall hur?

Svar:
Det är klart att en liggande kalkstenskiva så här blir utsatt för mycket stora påfrestningar. Under vintern tränger vatten in på dagarna som fryses till is under de kalla nätterna med frostsprängning till följd. Har ni inte råd att byta kalkstenarna nu så gör en provisorisk lagning med betong. Inte snyggt och håller inte i längden ñ men funkar för ett tag.

Källa:www.viivilla.se