Monthly Archive: December 2016

Vad man inte skall göra vid husbygge

Oavsett om du arbetar med entreprenör eller som ditt eget projekt få en inblick på vad en entreprenör kan ge dig i ett nytt perspektiv i ombyggnader av ditt hem.

Jag har lärt mig en hel del att arbeta som entreprenör och en del av dessa lärdomar kan hjälpa husägare. Vad du gör är lika viktigt som vad du inte bör göra och ibland har en husägare åsikt negativt som negativt kan påverka ett hems renovering.

Hur vet du om du hjälper eller skadar ditt projekt? Läs vidare för att ta reda på och se vad som kan bidra till att förenkla ditt hem vid ett ombyggnadsarbete.

Dröj inte med besluten.
Om du vill att ditt ombyggnadsarbete att gå bra är det bästa man kan göra att ta varje enskilt beslut innan arbetet påbörjas. En bra byggare kan prata med dig igenom listan med situationer som kan komma upp på jobbet men beslut om situationer är vanligtvis inte vad som orsaka förseningar.
I stället har de flesta av de frågor som är relaterade till beslut om saker som färg och kranar etc. Dessa kan tyckas som bagateller men när kranen är två veckor sen och en rörmokare måste installera och medicinskåpsdörren träffar kranen när det är installerat ser du hur något litet kan innebära en veckas fördröjning på ett femveckorsprojekt.

Ångrar dig inte (för mycket).
Även om det är oundvikligt att du ändrar dig om något under ditt projekt så tänk på detta. Varje gång du ändrar dig kommer det att leda till en förändring av ordningen. Även om förändringen kan tyckas liten blir det alltid extra kostnader, även om det bara är för tiden att diskutera förändringen.
Schemaläggningen kan påverkas också. Alla som arbetar på projektet måste informeras om ändringen så att ingen arbetar med den gamla planen. Alla gör förändringar och det är OK, var bara medveten om risken att störa och fördröja projektet.

Köp inte ditt eget material.
Det verkar som ett självklart sätt att spara pengar. En byggare kommer att lista upp kostnaden för material och ge en kostnadskalkyl till dig. Men byggaren kan få ett bättre pris än du till att börja med vilket innebär att även deras påslag så betalar du ändå samma pris.

Bygg inte om utan en dispositionsfond.
Om du upptäcker att det arbete du ville göra kostar mer än du förväntat eller budgeterade är du i gott sällskap. Det är nästan obefintligt att en person sätter en realistisk budget för ett projekt. Men beräknar inte med medel för oförutägbara händelser.som spräcker budgeten. Om du följer regel nummer ett och gör varje beslut i förväg kan du förmodligen komma undan med ca 5 procent oförutsedda utgifter om du har en bra entreprenör.

Låt inte barn och husdjur komma i vägen.
Även de människor som arbetar i ditt hem kommer ofta att försöka tillgodose dina husdjur och barn bör de inte vara hemma – det är inte säkert att ha barn eller husdjur runt en byggplats.

Bo inte hemma
De flesta människor ignorerar denna regel och av goda skäl. Ombyggnad är dyrt och utflyttning bara ökar kostnaden. Om du inte kan flytta ut under hela jobbet försök att schemalägga en tid bort och upprätta en bekväm plats att dra sig tillbaka till när du inte kan hantera att komma hem till en rörig och stressig byggarbetsplats.

Var inte en distraktion.
Det kanske låter hårt men varje minut som någon arbetar på ditt hus tillbringar att prata med dig är det tillfällen då de inte arbetar på ditt hus. Är konversationen viktig och en som kommer att ha en inverkan på jobbet? Det är en sak men elektrikern på jobbet är inte där för att få betalt för att spendera 30 minuter och tala om dina semesterplaner.