Monthly Archive: January 2015

Altan

Vi vill bygga en altan 10 m bred och 3 m djup. I huset sätter vi troligtvis en bärlina, eller? Det stora problemet är hur vi plintar då underlaget är diverse sten, en och annan bumling som förövrigt sjunker då det är gammal sjöbotten. Alla stenar sjunker inte men en del har gjort det och hur säkrar man så att inte den stenen man sätter en plint på sjunker och hela altanen tar med sig fasaden på huset?

Svar
Där inte plintarna står på berg, gräver du ett hål som är 2m brett och minst 500 mm djupt. Lägg sedan grus markisolering och plinten på markisoleringen.

Ekfanértrappa

Vi har en vacker ekfanértrappa från 1972, som har varit belagd med en heltäckningsmatta runt varje trappsteg. (Det är öppet mellan trappstegen.) Vi tog bort mattan och har sedan dess kämpat för att få bort limresterna som vid det här laget är ganska skitiga. Vi har skrubbat med starka rengöringsmedel av alla slag. Vi har försökt skrapa bort limmet med målarskrapa, men det är näst intill omöjligt. Slipa med sandpapper vågar vi inte eftersom materialet inte är massivt trä utan fanér. Vad ska vi göra? Kan man limma på ny ekfanér? Eller finns det något sätt att ta bort gammalt lim?

Svar
Se till att använda en vass skrapa och skrapa bort allt som går. Sedan finns det speciella limbortagningsmedel men använd det sparsamt så att det inte tränger ner i trät. Slipa med fint sandpapper. Om inte detta fungerar så finns det trapprenoverings bitar som man sågar till och sätter på trappen.

Påreglade källarväggar

Jag är på gång att dränera om mitt hus byggt i början av 70-talet och isolera det utvändigt med isodränskivor. Källarväggarna är påreglade och isolerade invändigt. Detta är ju ingen bra konstruktion i och med att den ofta leder till fuktrelaterade problem. Jag tänkte därför riva ned väggarna invändigt, sätta upp stålreglar, och eventuellt isolera den del av källarväggen som ligger ovan jord med cellplast. Jag undrar därför: bör man använda någon form av ångspärr mot gipskivorna? är det bråttom att riva ned de isolerade källarväggarna ñ med isodränskivorna blir ju källarväggarna isolerade både utifrån och innefrån. Kan det skapa problem?

Svar
När det finns en risk att det kommer fukt både inne ifrån och ute från så ska man undvika ångspärren. är inte väggarna på insidan angripna med fukt och mögel behöver du inte riva dem. Du kan isolera hala väggen även det som ligger under jord.

Bygglov

Ska bygga en altan till vårat hus. Denna kommer att byggas ihop med befintlig balkong alltså behövs bygglov. Men min fråga är dock hur utförlig ritningen måste vara för att bygga en altan?
Ritningen ska vara skalenlig, skala 1:100, det skall finnas en ritning från varje håll. Det ska finnas en planritning Dörrar och fönster ska ritas in.

Svar
Ett tips är att kopiera de befintliga ritningarna och ändra med tippex och rita till byggnaden men glöm inte att kopiera ritningarna innan de lämnas in.

Dränera

Jag har en fråga ? Jag har en parkering som är 3,5 meter bred och 12 meter låg och nu skulle jag villja ha reda på hur man drenerar denna delen.Jag har ett dike 50 meter bort som jag tänkte leda vattnet till men jag vet inte hur jag ska göra det smidigast.Jag har fått ett förslag om att lägga ett dräneringsrör där asfaltskanten slutar och sedan leda vattnet vidare .En sa att man kunde ha flexslang men jag vet inte hur man ska lägga den. Kan ni ge mig några förslag så vore jag tacksam.

Svar
Det bästa är att lägga en dränerings slang runt hela parkeringen som leds till diket.

Riva vägg

Vi funderar på att riva en vägg mellan kök och vardagsrum, men den är bärande. väggen är ca 2meter lång, kan man lämna en bit kvar upp till taket och i så fall hur mycket?

Svar
Eftersom väggen är bärande så måste ni bygga en regel vägg på båda sidor innan ni river väggen. Sätt sedan en limträbalk i taket som stöttas i båda ändarna av öppningen. Riv sedan regelväggarna.

Köksbänk

Jag vet att golvskivor inte är ett lämpligt underlag för keramiskt material, men hur stor roll spelar det om det gäller en köksbänksskiva? Den byggs upp av golvskivor, spacklas och fuktskyddas innan klinkers limmas. Behöver man även använda avjämningsmassa?
Detta gäller den del av köket där diskbänken INTE finns, endast kok- och tillredningsytor.

Svar
Sätt inte klinker eller kakel på golvspån skivor. Skivorna ändrar sig efter luftfuktigheten och då släpper plattorna. Skruva fast en gipsskiva på bänken, det behöver inte vara en golvgipsskiva när det gäller en bänk. Prima gipsskiva och sätt plattorna på den, fuktspärr behövs inte.

Bygga pumphus

Jag tänker bygga ett pumphus på landet till en nyborrad brunn.
Tänker gjuta en platta med frigolit under. Hur tjockplatta och frigolit
Ska jag gjuta in rör i bottenplattan för att dra slangarna genom till husen? Isåfall vad för slags rör? Ännu bättre Finns det någon ritning färdig på pumphus?

Svar
Det är markisolering du skall använda som isolering den bör vara 70 mm tjock. Rören som ska gå in till huset lägger du i ett lite grövre rör för att kunna byta ut rören i framtiden. Vad du använder för rör till det har mindre betydelse bara det inte trycks ihop av betongen tänk även på att elledningarna skall ligga i speciella rör för elledningar, kabel rör.

Badrumsmått

Håller på att bygga om ett badrum på ingångsplan i vårat hus. Finns det krav om min mått på badrum? Badrummet byggdes 1962 med måtten 150 x 210 cm. Vi behöver göra det smalare för att utöka kökets yta. Vi räknar med att badrummet blir 110(alt 120) x 240cm. Här ska finnas toalett, handfat samt dusch.

Svar
När det gäller all nybyggnation så ska den vara handikappanpassad, det vill säga att dörrarna ska vara minst 900 mm breda. Sedan är det en fördel om toaletten är lätt att använda och rengöra. Använd en träskiva som ni håller upp för att se hur stort utrymme ni behöver.