Vilken typ av dräneringsrör?

Fråga:
Jag skall till att dränera om mitt hus som har källargrund. Firman som skall utföra arbetet föreslog mig att inte använda dränneringsrör i plast utan i tegel som skall vara mycket bättre enligt firman. är detta riktigt? är det inte vanligtvis plaströr man använder idag som dränneringsslang?

Svar:
Tidigare använde man tegelrör som dränering.

Dessa fungerar bra tills dess att de kommit ur led när

marken rör sig eller blivit igensatta av jord och lera eftersom de lätt kan läcka mellan skarvarna. Det är därför ett stort steg framåt när dräneringsrör av plast började användas. Enkelt och välfungerande – så fortsätt med det.

Källa:www.viivilla.se