Vattensamling under hus

Fråga:
Jag har byggt en sommarstuga med plintgrund. Under ena hörnet på stugan blir det vid blött väder en vattensamling på ca 3 kvm. Avståndet från vattenytan till trossbotten är ca 50 cm.

Denna vattensamling är ständigt ämne för diskussion. Jag hävdar att den fukt som kommer från vattnet ventileras bort tack vare den luftiga konstruktion som plintgrunden innebär.

är det någon fara för fuktgenomträngning till huset? Har du några tips på åtgärder?

Svar:
Det är ju aldrig bra med fukt under hus så även om det mesta av fukten säkert ventileras bort här med denna plintkonstruktion tror jag att man kan göra några förebyggande åtgärder.

Den första är att försöka dränera bort den här vattensamlingen med ett dike eller dräneringsslang. Den andra är att försöka gräva bort jorden ñ eller vad ni nu har under huset som kan hålla vatten på det här sättet ñ och ersätta den med makadam. Gör man det här så kommer det inte att finnas några vattensamlingar under huset längre.

Källa:www.viivilla.se