Torpargrund

Fråga:
Vi har ett hus byggt 1909. Då vi på vissa ställe fått röta i golvbjälkarna har vi gjort vid i ett rum och har börjat på det sista. Vi har rivit ut golv och bjälkar, grävt ur och fyllt på med dräneringssten. Lagt gullfiber som isolering och på med golvbräderna. I det rum vi börjat på funderar vi på om man kanske ska gjuta en platta itsället för att lägga dräneringssten. Vilket anser ni vara bäst?

Svar:
Fortsätt med att lägga makadam – det som ni kallar

för dräneringssten. Vitsen med det här materialet är att det är kapillärbrytande – dvs vattnet underifrån kan inte suga sig uppåt. Det kan det däremot genom en betongplatta varför man med en sådan lyfter vattennivån ännu högre upp.

Eftersom ni tidigare fått röta i golvbjälkarna tyder detta på att det finns fukt under huset. Därför är det extra viktigt att er reparation nu blir ordentligt gjord så inte röta kommer tillbaka.

Källa:www.viivilla.se