Siporex

Siporex

Fråga:
Har ett hus byggt av siporex block. Då siporex är en form av lätt betong så har det en tendens att dra till sig vatten under fuktiga perioder vilket medför att fasaden spricker bitvis (frostsprängningar). Frågan är vad man kan laga skadorna med, har ställt frågan till olika byggvaruföretag och fått olika svar, vad skall man välja? är det sedan klokt att försöka impregnera huset på något sätt så att fasaden inta tar upp så mycket vatten?

Svar:
Jag tror att man lagar de här skadorna i siporexen med vanligt putsbruk. Det är för och nackdelar med material som lätt tar åt sig fukt ñ samma sak som med slamfärger på en fasad eller kalkbruk i fogarna på en fasad ñ eller för den delen granklädsel jämfört med furuklädsel på en fasad. Lätt för vatten att komma in ñ men lika lätt för vatten att komma ut när det torkar upp. Så har dessa material fungerat mycket bra i flera hundra år ñ och jag tror definitivt inte på att försöka impregnera siporexen. Vatten kommer in i alla fall ñ någonstans ñ men får väldigt svårt att komma ut om man impregnerat.

Källa:www.viivilla.se