Hur kan man ersätta bärande vägg?

Fråga:
Vi vill riva “hjärte väggen” i ett 1 1/2plans hus. Väggen går 2/3 av husets längd i nedervåningen. Vilka för /nackdelar finns det om man väljer att ersätta väggen med limträbalk eller en stål balk av något slag.

Svar:
Hjärtväggar skall man egentligen inte ge sig på om det inte är alldeles nödvändigt – de bär ju upp hela konstruktionen. Men visst är det tekniskt möjligt att delvis avlasta dessa med stålbalkar eller limträbalkar. Risken kan ju vara att dessa blir så tjocka att takhöjden blir ett problem.

Vänd er till en arkitekt eller byggnadsingenjör som får ge ett konstruktionsförslag!

Källa:www.viivilla.se