Gjutjärnsavlopp

Fråga:
Jag skall riva bort en del av det gamla gjutjärnsavloppet, och ersätta med plast.Hur raserar jag detta på enklast vis?

Skarvarna är tätade med bly.

Svar:
Gjutjärnrören är påtagligt tunga – det skall man ha med i beräkningen när de demonteras. Först gäller det att komma åt ett rör så man har någonstans att börja demonteringen. Det första röret slås av med en handslägga – när man har tagit på sig nödvändig skyddsutrustning så man inte skadas av splitter. Därefter demonteras rör efter rör genom att lossa de gamla fästpunkterna och vicka loss rören från varandra.

Avloppsrör i plast är helt underbart enkla att jobba med – jämfört med gjutjärnsrören. Den enda nackdelen plaströren har jämfört med gjutjärn är att det låter mer i rören när vattnet sköljer fram i dom. Men i den egna villan är detta sällan något problem.

Källa:www.viivilla.se