Fel färgsort på kalkputsväggar?

Fråga:
Väggarna i min källare är putsade med kalkputs (på tegelmur). Föregående ägare vitmålade dessa väggar med nån färg som kalkputsväggarna tydligen inte tål, för färgen möglar och flagar och luktar illa på sina håll. Vad kan jag använda för att få bort denna färg och vad ska jag använda för färg på den här typen av underlag. Huset är byggt 1895.

Svar:
På en kalkputsvägg skall det vara en kalkfärg. Tag kontakt med en kompetent målarfirma som kan anskaffa detta. Den färgen som sitter där nu är helt säkert en organiskt baserad färg som inte fungerar i detta fuktiga sammanhang. Försök att ta bort denna rent mekaniskt med en stålborste / färgskrapa innan den nya färgen kan appliceras.

Källa:www.viivilla.se