Borttagning av färg från gjutjärngaller som rostat

Fråga:
I ytterdörren på vårt gamla gotlandshus sitter ett gammalt vackert gjutjärnsgaller som behöver målas. Först måste dock den gamla färgen och rosten tas bort. Finns det något bra sätt att ordna detta? Kan man lägga det i ett bad av stark kaustiksoda? Eller hur bör man göra?

Svar:
Så trevligt med en gjutjärnsdekorerad ytterdörr! Kaustiksoda bör man absolut undvika ñ det kan visserligen rent tekniskt fräta bort färgen på gallret – men det kan också angripa järnet och få det till att rosta ytterligare.

Använd er i stället av värme för att ta bort färgen – gjutjärn är ju extremt värmebeständig och skadas inte av detta. Bränn bort färgen med en el värmepistol – eller öppen låga från en liten gasolbrännare. Hjälp till att skrapa bort färgen med kniv, skrapa och stålborste allteftersom den lossnar från underlaget.

Det här jobbet skall man göra utomhus eftersom det kommer att ryka om värmebehandlingen. Och naturligtvis använder man också lämplig skyddsutrustning för det här jobbet.

Källa:www.viivilla.se