Behöver fasaden putsas om

Fråga:
Jag har ett hus ett funkishus från 1939. Fasaden har inte putsats om någon gång utan endast lagats. Fasaden har väldigt mycket bommar och på vissa ställen har den släppt helt. En del hantverkare jag har pratat med menar att det bästa är att putsa om hela fasaden. Medan andra hävdar att det räcker att laga skadorna och sedan lägga på ett lager siporex. Det blir en väldigt skillnad på priset.

Räcker det att laga fasaden och lägga på ett nytt lager siporex? Vi vill bo där 15-20 år till utan att behöva göra någon ny större renovering?

Svar:
Den här frågan kan bara besvaras entydigt i samband med en besiktning på plats. Det viktiga är ju att den som utför jobbet kan lämna garantier för att det skall hålla. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en erfaren konsult som helst inte är knuten till en entreprenör, dvs inte har något eget vinstintresse, för en bedömning på plats.

Om du väljer att putsa om fasaden så skall du tänka på att låta göra provytor eller titta på entreprenörens referensobjekt så att du får ett likadant utförande som det ursprungliga. Ytan är ju en viktig del av byggnadens karaktär och då skall det ju vara så lika det ursprungliga funkisutförandet som möjligt.

Källa:www.viivilla.se