Riva vägg

Vi funderar på att riva en vägg mellan kök och vardagsrum, men den är bärande. väggen är ca 2meter lång, kan man lämna en bit kvar upp till taket och i så fall hur mycket?

Svar
Eftersom väggen är bärande så måste ni bygga en regel vägg på båda sidor innan ni river väggen. Sätt sedan en limträbalk i taket som stöttas i båda ändarna av öppningen. Riv sedan regelväggarna.