Påreglade källarväggar

Jag är på gång att dränera om mitt hus byggt i början av 70-talet och isolera det utvändigt med isodränskivor. Källarväggarna är påreglade och isolerade invändigt. Detta är ju ingen bra konstruktion i och med att den ofta leder till fuktrelaterade problem. Jag tänkte därför riva ned väggarna invändigt, sätta upp stålreglar, och eventuellt isolera den del av källarväggen som ligger ovan jord med cellplast. Jag undrar därför: bör man använda någon form av ångspärr mot gipskivorna? är det bråttom att riva ned de isolerade källarväggarna ñ med isodränskivorna blir ju källarväggarna isolerade både utifrån och innefrån. Kan det skapa problem?

Svar
När det finns en risk att det kommer fukt både inne ifrån och ute från så ska man undvika ångspärren. är inte väggarna på insidan angripna med fukt och mögel behöver du inte riva dem. Du kan isolera hala väggen även det som ligger under jord.