Köksbänk

Jag vet att golvskivor inte är ett lämpligt underlag för keramiskt material, men hur stor roll spelar det om det gäller en köksbänksskiva? Den byggs upp av golvskivor, spacklas och fuktskyddas innan klinkers limmas. Behöver man även använda avjämningsmassa?
Detta gäller den del av köket där diskbänken INTE finns, endast kok- och tillredningsytor.

Svar
Sätt inte klinker eller kakel på golvspån skivor. Skivorna ändrar sig efter luftfuktigheten och då släpper plattorna. Skruva fast en gipsskiva på bänken, det behöver inte vara en golvgipsskiva när det gäller en bänk. Prima gipsskiva och sätt plattorna på den, fuktspärr behövs inte.