Bygglov

Ska bygga en altan till vårat hus. Denna kommer att byggas ihop med befintlig balkong alltså behövs bygglov. Men min fråga är dock hur utförlig ritningen måste vara för att bygga en altan?
Ritningen ska vara skalenlig, skala 1:100, det skall finnas en ritning från varje håll. Det ska finnas en planritning Dörrar och fönster ska ritas in.

Svar
Ett tips är att kopiera de befintliga ritningarna och ändra med tippex och rita till byggnaden men glöm inte att kopiera ritningarna innan de lämnas in.