Altan

Vi vill bygga en altan 10 m bred och 3 m djup. I huset sätter vi troligtvis en bärlina, eller? Det stora problemet är hur vi plintar då underlaget är diverse sten, en och annan bumling som förövrigt sjunker då det är gammal sjöbotten. Alla stenar sjunker inte men en del har gjort det och hur säkrar man så att inte den stenen man sätter en plint på sjunker och hela altanen tar med sig fasaden på huset?

Svar
Där inte plintarna står på berg, gräver du ett hål som är 2m brett och minst 500 mm djupt. Lägg sedan grus markisolering och plinten på markisoleringen.